BOEREN IN BEELD - Portret van agrarisch Terschelling
homeproject 'Boeren in Beeld'boerencultuurvereniging Agrarisch Belang Terschellingevenementennieuwslinkscontact
nieuws
- Mijlpaal bij maatschap Van Zwol
- Wietse van Dijk vindt eerste kievitsei 2011
- Vijfling bij boer Wietse van Deelen

Quote van de maand >>>

"Je moet wel verder met je bedrijf"

 

Welkom bij de boeren op Terschelling

De agrarische bedrijven op Terschelling bepalen
voor een belangrijk deel het karakter van het eiland.

Allereerst is hun invloed op het landschap van groot belang.
Dankzij de boeren is de Terschellinger polder wat zij is: een prachtig wijds en open gebied, met ongekende natuurwaarden. Eén van de vogelrijkste gebieden in Nederland.

De boerenstand heeft daarnaast altijd een belangrijk stempel gedrukt op het eilandleven. Dat is ook nu nog terug te vinden in de vele levendige tradities en gebruiken.

De Terschellinger agrariërs zijn trots op hun plaats en taak in de eilander samenleving. Zoals ze dat ook zijn op hun bedrijven, producten en op het landschap, dat zij – in het voetspoor van hun voorouders – voortbrengen.

Om de waarde van een gezonde boerenstand onder de aandacht te brengen heeft de Vereniging Agrarisch Belang Terschelling een publiciteitscampagne op touw gezet. Deze site is daarvan onderdeel.

colofon