BOEREN IN BEELD - Portret van agrarisch Terschelling
homeproject 'Boeren in Beeld'boerencultuurvereniging Agrarisch Belang Terschellingevenementennieuwslinkscontact
nieuwsafbeelding


- Mijlpaal bij maatschap Van Zwol
- Wietse van Dijk vindt eerste kievitsei 2011
- Vijfling bij boer Wietse van Deelen
- Feestelijke ingebruikname zeegemalen
- Juweeltje de tientonner
- Mariska Mier wint St.Jansdraverij
- Paardenvolk brengt reddingshistorie tot leven
- Bouw gemalen van start
- Meer weidevogels op Terschelling
- Waddendijk wordt verstevigd
- Rinke Mier mag bouwen
- Boerderijverplaatsing duivels dilemma
- Duizenden ganzen op Terschelling
- Schooljeugd onthaald op arrensledetocht
- Pony’s werken voor Staatsbosbeheer
- Rijkste melk op Terschelling
- Jacht op herten hervat
- Bezoekboerderij ‘De Gèskieker’ geopend
- Terschelling krijgt poldergemalen
- September – vruchtmaand - cranberrymaand
- Veel lof voor agrarische optocht
- Vrouwen regeren op Sint Jan
- Vraagtekens bij bedrijfsverplaatsing
- Discussie over polderpad
- Gerstteelt goed voor natuur en toerist
- Burgemeester Visser: “Samen nadenken over het toekomstperspectief.”
- Matig jaar voor land- en tuinbouw
- Boeren niet blij met herten
- Lutineprijs voor Renske Gorter en Anne Zorgdrager
- Zestig jaar landbouwonderwijs op Terschelling
- Boer Wietse populair
- Terschellinger kaas wint prijs
- Landerijen op Terschelling blank
- Rampzomer voor rotganzen
- Boerengolf mag in Oosterend
 

Lutineprijs voor Renske Gorter en Anne Zorgdrager

MIDSLAND - Op voordracht van de Lutineprijs-jury hebben burgemeester en wethouders van Terschelling de Lutineprijs 2008 toegekend aan Renske Gorter en Anne Zorgdrager uit Midsland. Ze krijgen de prijs voor hun boek 'Boeren in beeld'. In dit boek wordt de ontwikkeling van de landbouw op Terschelling van de laatste jaren en de verwachting voor de nabije toekomst neergezet in 22 interviews met mensen werkzaam op 'agrarisch Terschelling'.

Volgens de jury geven de interviews van Renske Gorter een boeiend inzicht in de ontwikkelingen van de laatste decennia: de schaalvergroting, de ruilverkaveling, het verdwijnen van de cooperatieve fabriek in Lies, de overgang van sommigen naar het biologisch bedrijf, de opkomst van de eilandproducten en de ontwikkeling van het agrarisch toerisme. De interviews zijn vakkundig en indringend geschreven, waarbij ook een kritisch geluid naar de eigen gemeentelijke overheid niet ontbreekt.

De mooie foto's van Anne Zorgdrager illustreren overduidelijk dat er nog wel degelijk agrarische bedrijvigheid op Terschelling is, oordeelt de jury. Vrijdag 19 december 2008 zullen de prijs, het hierbij behorende aandenken en geldbedrag op het gemeentehuis worden uitgereikt.

Bron: Persbureau 't Wakend Oog - Terschelling - november 2008

colofon