BOEREN IN BEELD - Portret van agrarisch Terschelling
homeproject 'Boeren in Beeld'boerencultuurvereniging Agrarisch Belang Terschellingevenementennieuwslinkscontact
nieuwsafbeelding


- Mijlpaal bij maatschap Van Zwol
- Wietse van Dijk vindt eerste kievitsei 2011
- Vijfling bij boer Wietse van Deelen
- Feestelijke ingebruikname zeegemalen
- Juweeltje de tientonner
- Mariska Mier wint St.Jansdraverij
- Paardenvolk brengt reddingshistorie tot leven
- Bouw gemalen van start
- Meer weidevogels op Terschelling
- Waddendijk wordt verstevigd
- Rinke Mier mag bouwen
- Boerderijverplaatsing duivels dilemma
- Duizenden ganzen op Terschelling
- Schooljeugd onthaald op arrensledetocht
- Pony’s werken voor Staatsbosbeheer
- Rijkste melk op Terschelling
- Jacht op herten hervat
- Bezoekboerderij ‘De Gèskieker’ geopend
- Terschelling krijgt poldergemalen
- September – vruchtmaand - cranberrymaand
- Veel lof voor agrarische optocht
- Vrouwen regeren op Sint Jan
- Vraagtekens bij bedrijfsverplaatsing
- Discussie over polderpad
- Gerstteelt goed voor natuur en toerist
- Burgemeester Visser: “Samen nadenken over het toekomstperspectief.”
- Matig jaar voor land- en tuinbouw
- Boeren niet blij met herten
- Lutineprijs voor Renske Gorter en Anne Zorgdrager
- Zestig jaar landbouwonderwijs op Terschelling
- Boer Wietse populair
- Terschellinger kaas wint prijs
- Landerijen op Terschelling blank
- Rampzomer voor rotganzen
- Boerengolf mag in Oosterend
 

Gerstteelt goed voor natuur en toerist

MIDSLAND - Als er op Terschelling opnieuw gerst geteeld zou worden, zou dat meerdere doelen kunnen dienen. Het is goed voor de natuur omdat verdwenen vogel- en plantensoorten terugkeren, de oogst zorgt voor een toeristische attractie en het product komt ten goede aan de toekomstige eilander bierbrouwerij. Piet Zumkehr uit Midsland lanceerde dit idee onlangs in de Beheer Overleg Groep. De reacties waren zodanig dat hij zijn schouders eronder wil zetten.

In het verleden werden er op het Terschelling voor de voedselvoorziening van mens en dier diverse graansoorten verbouwd. Met de modernisering van de landbouw is deze teelt verdwenen. En daarmee vertrokken ook verschillende akkervogels. Zumkehr noemt de patrijs, de geelgors en de kwikstaart. Ook plantensoorten als de gele ganzenbloem, papavers en korenbloemen gingen ten onder. Vanuit zijn professie als bioloog dacht Zumkehr na over de vraag hoe deze natuurwaarden weer op Terschelling terug te krijgen. Hij combineerde daarbij een aantal initiatieven. Ten eerste de plannen om een eilander biertje op de markt te brengen. Enkele enthousiaste ondernemers zijn bezig een bierbrouwerij te realiseren. Zumkehr: "Om bier te brouwen heb je gerst nodig, en dus grond. Staatsbosbeheer heeft stukjes land in Oosterend die daarvoor misschien verhuurd zouden kunnen worden."

Voor de aardigheid, en om het oude ambacht van het zichten en het dorsen nog eens te beoefenen, zaaien de Terschellinger boeren de laatste jaren al steeds enkele akkertjes in met graan. De traditionele oogst trekt steeds meer publiek. Volgens de Midslander bioloog zou deze activiteit een extra dimensie krijgen als de oogst daadwerkelijk ten goede komt aan een eilander product.

Het idee van Zumkehr past ook in het initiatief van de plaatselijk Vogelwacht om een kwaliteitsslag in het weidevogelbeheer te maken. Staatsbosbeheer reageert positief op het plan. "Het behoort niet tot onze taak, maar we staan er voor open", zegt Freek Zwart.

Bron: Persbureau 't Wakend Oog - Terschelling - maart 2009

colofon